Dansekalender for Aarhus

mar
26
søn
Dans I Kontakt @ Antroposofisk Kulturhus | Højbjerg | Denmark
Dans I Kontakt
mar 26 kl. 14:00 – 16:00
Arrangør: Danseworkshoppen
Antroposofisk Kulturhus
Dans I Kontakt @ Antroposofisk Kulturhus | Højbjerg | Denmark

DANS I KONTAKT [DA/EN]

Kan du mærke din krops impulser?
Tør du følge dem?
Har du lyst?

I denne workshop med Dans i Kontakt danser vi med temaet AUTENCITET. I workshoppen skal vi kontakte vores krop, vække den og mærke dens impulser og bevæge os med dem. Vi vil mærke kontakten til vores egen krop gennem kontakten til andres. Vi går med det, der er, som det er.
Igennem 2 timer vil vi udforske vores krops impulser, lade os føre og blive ført og skabe spontan co-creation med andre deltagere i bevægelse. Workshoppen indeholder bevægelse med dig selv, i par og med den kollektive gruppe af deltagere. Ingen forudgående erfaring med dans er nødvendig – hvis du har lyst til at bevæge dig og lade dig blive bevæget, så er denne workshop for dig!

Om Dans i Kontakt
Dans i Kontakt er bevægelse i nuet.
Bevægelse med bevidsthed.
Bevægelse med dig selv og i gensidig kontakt med andre – fysisk som ikke-fysisk.
Det er fri, improviseret bevægelse uden ord og koreografi, hvor vi inddrager elementer fra Kontakt Impro, Dance Alchemy og Authentic Movement.

Dansen kan være langsom, vild, sanselig, sensuel, legesyg – og altid uventet. Nysgerrigheden er centrum i denne praksis, når vi går på opdagelse i vores krop, dens impulser og præferencer. Du vil opdage, at dansen er et spejl på både din relation til dig selv og andre: Tør du være dig selv? Tør du gå med dine impulser? Kan du lede med tydelighed? Kan du hengive dig i tillid? Kan du mærke dine grænser – og sætte dem?

___________________________

~ Praktisk information ~
Dato & tid: Søndag den 26. marts kl. 14-16
Adresse: Antroposofisk Kulturhus, Rosenvangs Allé 251, 8270 Højbjerg
Medbring gerne tøj, du kan bevæge dig i.
Hvis der er ikke-dansktalende deltagere til workshoppen vil den blive faciliteret på engelsk.

____________________________

~ Pris & tilmelding ~
Hvordan kan jeg blive en del af denne magiske oplevelse, tænker du måske? Normalprisen for workshoppen er 100 kr. Er du studerende eller ledig er prisen 80 kr. Du sikrer dig en plads ved at overføre pengene til mobilepay nummer 25 34 01 76 med titlen “Dans i Kontakt”, og vil efterfølgende modtage en bekræftelse via sms.
NB: Billetten refunderes ikke, hvis du er forhindret i at deltage, men du er velkommen til at sælge den til en anden.

___________________________

~ Facilitator: Anne Stilling ~
Som dansefacilitator, yogalærer og psykolog er jeg optaget af at udforske måder, hvor vi kan (gen)skabe kontakten til os selv og vores omverden, så vi kan hvile i os selv, og være dem vi er. Det trygge rum er førsteprioriteten i mine workshop, så du som deltager kan være åben, ærlig og autentisk. Mine praksisser sigter mod at forbinde krop og sind, og til det formål afholder jeg workshops og 1:1 behandlinger, hvor jeg anvender elementer fra dans, yoga, skrivning, meditation, psykoterapi og systemisk opstilling.

___________________________

***ENGLISH***

DANCE IN CONTACT

Can you sense your body’s impulses?
Do you dare to follow them?
Do you long to?

In this Dance in Contact-workshop we will move with the theme of AUTHENTICITY. In the workshop we will contact our body, awaken it and sense it’s impulses and move with them. We will explore the contact to our body through the physical contact to other bodies. We will move with what arises.
Throughout the 2 hours we will move to the impulses of our body, let us be led and lead others and create spontaneous co-creation in movement with other participants. The workshop entails movement with yourself, in pairs and with the group as a collective. No previous experince with movement or dance is necessary – if you long to move end be moved this workshop is for you!

About Dance in Contact
Dance in Contact is movement in the presence.
Movemement with consciousness
Movement with yourself and in contact with others – physical and non-physical.
It is free, improvised movement without words and choreography where we draw on elements from Contact Impro, Dance Alchemy and Authentic Movement.

The dance can be slow, wild, sensuous, playful – and always unexpected. Curiosity is at the heart of this practice as we explore our body, it’s impulses and preferences.
You will discover that the dance is a mirror of your relation to yourself and others: Do I dare to be myself? Do I dare to follow my impulses? Can I lead with clarity? Can I surrender in trust? Can I sense my boundaries – and enforce them?

___________________________

~ Practical Information ~
Date & time: Sunday the 26th of March from 2-4 pm
Address: Antroposofisk Kulturhus, Rosenvangs Allé 251, 8270 Højbjerg
Wear clothes that you are comfortable moving in.
If there are non-Danish speaking participants the class will be facilitated in English.

___________________________

~ Price & Sign Up ~
How do I secure myself this magical experience, you might wonder? The price for this class is 100 DKK. For students and unemployed the price is 80 DKK. Secure your spot by transferring the money via MobilePay to this number: 25 34 01 76 with “Dance in Contact”. You will receive a confirmation for your booking via sms.
Please note that the ticket is non-refundable – you are welcome to sell the ticket of you are prevented in participating.

___________________________

~ Facilitator: Anne Stilling ~
A dance facilitator, yoga teacher and psychologist I’m passionate about exploring ways of connecting to ourselves and each other so we can embody more of who we are. First and foremost, I’m dedicated to creating a safe space in my workshops that allows participants to be open, honest and authentic. My practices aim at connecting mind and body, and to that end I facilitate workshops and 1:1 treatment where I incorporate elements from dance, yoga, writing, psychotherapy, meditation and Systemic Constellation.

___________________________

Dance evening with BalkanRytmer @ Folkestedet, Carl blochs Gade 28, Aarhus
Dance evening with BalkanRytmer
mar 26 kl. 16:00 – 16:00
Arrangør: BalkanRytmer
Folkestedet, Carl blochs Gade 28, Aarhus
Dance evening with BalkanRytmer @ Folkestedet, Carl blochs Gade 28, Aarhus

Dance event without long pauses… we are dancing in circles, all together, so dance par is not necessary. There is a mix of traditional dances from Balkan countries with very similar in style, new ones. Something fast, something slow; something easy, something challenging… No experience needed. No limits in age.
Entry for this dance evening is 50kr on doors. Alternative, yearly membership for all our dance events and workshop costs 200kr.
Welcome!

Salsa and Merengue with Salsa Ladies and Mens Styling @ Stakladen Live | Aarhus | Denmark
Salsa and Merengue with Salsa Ladies and Mens Styling
mar 26 kl. 17:45 – 22:30
Arrangør: SalsaClave
Stakladen Live
Salsa and Merengue with Salsa Ladies and Mens Styling @ Stakladen Live | Aarhus | Denmark

Program (english version below):

Studenterhus Aarhus og Salsaclave glæder sig til at danse med jer – det bliver fantastisk!
Bare trop op ved indgangen. Man skal ikke tilmelde sig på forhånd 🙂

17.45-18.45: MERENGUE:
• for begyndere/improvers med Louise Houlberg

19.00-20.00: SALSA, inkl. MENS og LADIES STYLING:
• Salsa for begyndere/improvers med Heidi Mikkelsen
• Salsa Mens Styling for letøvede/øvede med Jeppe Laurits
• Salsa Ladies Styling for letøvede/øvede med Louise Houlberg

20.00-22.30: Salsatek med DJ Estilo

OM AFTENENS PROGRAM
Undervisning i de to superlækre danse, salsa og merengue, er dagens program! Denne aften er der for letøvede og øvede salsadansere fokus på styling i dansen – det bliver superfantastisk!

Sted: Studenterhus Aarhus
Indgang og (gratis) parkering ved Frederik Nielsensvej

Pris:
17.45-22.30: 65 kr.
Universitetsstuderende og medlemmer af Studenterhuset: 55 kr.
18.45-22.30: 55 kr.
Universitetsstuderende og medlemmer af Studenterhuset: 45 kr.

OBS. Vi tager imod mobilepay og kontanter. Man kan dog ikke hæve kontanter på Studenterhuset, så disse skal hæves et andet sted

Vi ses på BAILATINA – det bliver fantastisk!

Info om holdundervisning i salsa, zouk, kizomba, bachata m.v.: www.salsaclave.dk

________________________

Program for this Sunday: SALSA and MERENGUE with Salsa Ladies and Mens Styling

5:45 pm-6:45 pm: MERENGUE:
• for beginners/improvers with Louise Houlberg

19.00-20.00: SALSA incl. Mens and Ladies Styling:
• Salsa for beginners/improvers with Heidi Mikkelsen
• Salsa Mens Styling for intermediate/advanced with Jeppe Laurits
• Salsa Ladies Styling for intermediate/advanced with Louise Houlberg

8.00 pm-10:30 pm: Salsa Club with DJ Estilo

Location: Studenternes Hus
Entrance and (free) parking at Frederik Nielsensvej

Price:
5.45-10.30 pm: 65 kr.
Students at the university and members of the Student House: 55 kr.
6.45-10.30 pm: 55 kr.
Students at the university and members of the Student House: 45 kr.

NOTE. We accept mobilepay and cash. However, you can not get cash at a ATM at the Student House, so cash must be found elsewhere

See you at BAILATINA – it will be amazing!

Info regarding classes in salsa, zouk, bachata etc.: www.salsaclave.dk

mar
27
man
Bachata Mondays at Folkestedet @ Folkestedet | Aarhus | Denmark
Bachata Mondays at Folkestedet
mar 27 kl. 19:00 – 22:30
Arrangør: Bachata Aarhus
Folkestedet
Bachata Mondays at Folkestedet @ Folkestedet | Aarhus | Denmark

Hello Bachateros,

Keep calm and dance bachata!

Agenda:
19:00 to 20:00 – Intro class by ___
19:00 to 22:00 – Socials

At entry:
Please pay at entrance 40 DKK
Students: 30 DKK

Mobile Pay: 520696 (Bachata Aarhus)
Or Cash

Hope to see you all soon.

Cheers
Bachata Aarhus
Jaros, Anders & Michael

Monday Social Dance @ Folkestedet | Aarhus | Denmark
Monday Social Dance
mar 27 kl. 19:30 – 21:30
Folkestedet
Monday Social Dance @ Folkestedet | Aarhus | Denmark

Dear fellow lindy hoppers,

Social Dancing – what better way to spend a Monday evening!

At Social Dancing, you can meet your fellow lindy hoppers and practice all the moves you have learned in class by dancing with lindy hoppers from all levels.
You don’t need to attend classes to join Social Dancing, everyone is welcome, and there’s no entrance fee!
Remember to bring your drinks, a towel and an extra t-shirt.
See you on the dance floor!

Place: Folkestedet, Room 1.4 (dance room upstairs)

Entrance:
Call us on the doorbell or to phone number attached to the entrance.
Folkestedet is locked in the evening due to security reasons, so all the different communities can feel safe using the space after working hours. We will have volunteers coming down and opening the doors.
Always help each other and let fellow dancers inside the house.

Monday Social Dance is FREE.

Do you like our events and would like to support our association? You can do it by paying an annual membership fee which is only 50 kr:
https://aarhuslindyhoppers.nemtilmeld.dk/105/
*Membership is included when you sign up for the classes.

mar
29
ons
Repræsentantskabsmøde 2023 @ Dokk1
Repræsentantskabsmøde 2023
mar 29 kl. 19:00 – 21:30
Dokk1
Repræsentantskabsmøde 2023 @ Dokk1

DanseParaplyen Aarhus afholder 4. ordinære repræsentantskabsmøde onsdag den 29. marts kl. 19.00-21:30.
Alle er velkomne.

– Du får en status på Dansepavillon, Dansens Hus, Sommerdans, Danseteltet i festugen m.m.
– Du kan påvirke og sætte dit præg på udviklingen af dans i Aarhus

Tilmeld dig med en mail til henrik@danseparaplyen.dk senest d. 26. marts.

Mødet afholdes i møderum 2 på Dokk1

Dagsorden ifølge vedtægter

1. Valg af dirigent
2. Beretning fra det forgangne foreningsår til godkendelse
3. Regnskab til godkendelse
4. Målsætning indtil næste repræsentantskabsmøde til godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Forslag til budget – herunder kontingentstørrelse til godkendelse
7. Valg af styregruppe på 3-5 personer for 1 år
8. Valg af 1 suppleant
9. Valg af revisor for 1 år
10. Evt.

mar
30
tors
DANS for dig @ Ravnen, 8410 Rønde, Danmark
DANS for dig
mar 30 kl. 16:30 – 18:00
Ravnen, 8410 Rønde, Danmark
DANS for dig @ Ravnen, 8410 Rønde, Danmark

Din dans. Dit udtryk.

Giv dig hen til forløsende dans, og find hjem i dig.

“DANS for Dig” er en stund bare til dig.
Det er guidet dans og meditation for kvinder.

Det er cirkel, fællesskab og et helt trygt rum.

Faciliteret af Alice, der holder rummet, og guider dig ind i meditation, ned i kroppen og ud i forløsende dans. På din måde.

Gemmen dans og meditation giver vi plads til det der er. Forskellig musik, stemninger og temaer hver gang.

Musik er magisk og så er du.

Kom og vær en del af det magiske rum hveranden torsdag i Ravnen i Feldballe kl. 16.30-18.

Medbring yogamåtte, tæppe, tøj du kan bevæge dig i og en notesbog.
Vi danser i bare tæer.

Kom gerne i god tid.

Torsdag i ulige uger kl 16.30-18
Ravnen, Ravnen 4, Friland, Feldballe, 8410 Rønde
Pris 175 kr
Klippekort 5 gange: 750 kr
10 pladser

Tilmelding med betaling til mobile pay 2063 7415 senest dagen inden eller sms ved kontant betaling og klippekort.

Gratis prøvetime i januar til dig, der ikke har danset med mig før.

Jeg glæder mig til at dele dansens magi med dig.
Alice Lind Lauritsen
www.facebook.com/Dancingwomentribe

mar
31
fre
5Rhythms fredags waves med Laila @ Teaterskolen Move'n Act | Aarhus | Denmark
5Rhythms fredags waves med Laila
mar 31 kl. 19:00 – 21:30
Arrangør: 5Rytmer
Teaterskolen Move'n Act
5Rhythms fredags waves med Laila @ Teaterskolen Move'n Act | Aarhus | Denmark

Gabrielle Roth´s 5RHythms Waves
Fredage fra kl.19.00 – 21.30
Pris:150 kr/130 kr hvis du er på overførselsindkomst/ SU
Betaling sker til Mobilepay 22 25 42 43 (Laila Wodtke Nissen( eller kontant.
Tilmelding ikke nødvendigt.
De 5 rytmer er en dansemeditations praksis – en måde at invitere sig selv hjem på- ind i kroppens dybe bevidsthed – ind, hvor sjælen kan udtrykke sig, improvisere og frisættes gennem dansen.
Vi danser gennem de 5 rytmer flowing- staccato- chaos- lyrisk- stillness og inviterer kroppen og sindet til at åbne sig og blive nærværende. Kom og vær med !
Er det din første gang, kom gerne 15 minutter før, så jeg kan hilse på dig og føre dig ind i det mest basale, der er godt at vide, før du går i gang,
Tag en flaske til vand med og ifør dig behageligt tøj, du kan bevæge dig og svede i.
Jeg glæder mig til at møde dig.
Har du spørgsmål er du velkommen til at skive til kontakt@lailanissen.dk eller ringe på 22 25 42 43
kh
Laila

Friday Night Social Dance @ Folkestedet | Aarhus | Denmark
Friday Night Social Dance
mar 31 kl. 19:30 – 23:00
Folkestedet
Friday Night Social Dance @ Folkestedet | Aarhus | Denmark

Dear fellow lindy hoppers,

At Social Dancing, you can meet your fellow lindy hoppers and practice all the moves you have learned in class by dancing with lindy hoppers from all levels.

Remember to bring your drinks, a towel and an extra t-shirt.

Place: Folkestedet, Room 1.4 (dance room upstairs)

Entrance:
Call us on the doorbell or to phone number attached to the entrance.
We will have volunteers coming down and opening the doors.
Always help each other and let fellow dancers inside the house.

This event is FREE.

Do you like our events and would like to support our association? You can do it by paying an annual membership fee which is only 50 kr:
https://aarhuslindyhoppers.nemtilmeld.dk/105/
*Membership is included when you sign up for the classes.

apr
1
lør
Dominikansk Bachata ved Alexi Matos @ CasaV58 | Aarhus | Denmark
Dominikansk Bachata ved Alexi Matos
apr 1 kl. 13:00 – 14:30
Arrangør: CasaV58
CasaV58
Dominikansk Bachata ved Alexi Matos @ CasaV58 | Aarhus | Denmark

Dominikansk Bachata med Alexi Matos

Alexi Matos fra Den Dominikanske Republik, nu bosat i DK vil byde på en sæson med denne meget sensuelle dans oprindeligt fra sit hjemland.

For Alexi er Bachata en livslang rejse med ”hende”

I Den Dominikanske Republik er Bachata livet, for at starte dagen, Bachata er for at aktivere dagen, Bachata for at spise morgenmad, Bachata for at lave mad, Bachata for at slappe af, Bachata at gå til i seng – Bachata er ganske enkelt livet for en dominikaner.

Alexi har de seneste år været bosat i Spanien, hvor han har arbejdet som instruktør for Zumba Instructor Network (ZIN).
Der udover som underviser i Bachata, Dominican Salsa, Dembow, Reggaeton og Merengue.

Han er nu bosat i DK hvilket giver dig/jer muligheden for at danse den originale Dominikanske Bachata

Vi inviterer dig/jer til disse nye workshops i hænderne på Alexi, en instruktør med livslang erfaring og ivrig efter at lære dig, hvordan Bachata danses med masser af humor, sensualitet og varierede trin.

Kurset vil foregå i en meget latino, pædagogisk, overskueligt og flydende atmosfære. Du lærer at danse på en sådan måde, at du kan danse med alle, uden at glemme de variationer, som du/i vil få lært gennem sæsonen.

Forkæl dig selv med denne mulighed, vi venter på dig/jer med åbne arme, klar og villige til, at tilbyde dig den glæde og sanselighed, som Dominikanske Bachata danses med.

Hvornår: lørdage kl. 13.00 – 14.30 inkl. pause
Hvem: Nybegyndere og let øvede.
Varighed: 75 min.
Pris: 12 uger til 550 kr. pr. pers.
Hvor: CasaV58 – Vestergade 58, 8000 Aarhus C

Sæsonen begynder lørdag d. 04 i uge 5 og slutter lørdag d. 06 i uge 18.
Der er ingen dans lørdag i uge 7 (vinterferie) og lørdag d. 14 (påske).

Ved tilmelding og info send mail på: mf-latinobooking@hotmail.com
eller SMS til 2166 6095 markeret med: Dominikansk Bachata Aarhus

Betaling via MobilePay på: 71 87 44 21

LATIN FIT MIX dans med Nicoló! Ta' 1 ven/veninde med HELT GRATIS! :-) @ Damagervej 10, 8260 Viby J, Danmark
LATIN FIT MIX dans med Nicoló! Ta’ 1 ven/veninde med HELT GRATIS! :-)
apr 1 kl. 15:00 – 16:00
Damagervej 10, 8260 Viby J, Danmark
LATIN FIT MIX dans med Nicoló! Ta' 1 ven/veninde med HELT GRATIS! :-) @ Damagervej 10, 8260 Viby J, Danmark

Vi starter APRIL 2023 i gang med et brag af en dansetime! Der skal svedes og forbrændes! 🎉💃🕺🏻og du kan tage 1 ven/veninde med HELT GRATIS 😀

Gør jer klar til de vildeste latino vibes, nyeste latin moves og masser af flabet energi, når vi LØRDAG d. 1. april åbner dørene op for en top hot latin fit mix workshop med Århus’ nye italienske latinoboy Nicoló!
D. 1. april 2023 kl. 15:00-16:00. Nøj hvor vi glæder os til det!

Pris: 85 kr. pr. person + 1 VEN/VENINDE GRATIS + sodavandshygge i baren bagefter 🙂

Betaling: Drop in på dagen og betal med MobilePay eller KONTANT ved døren! 🙂

Lidt om Nicoló:
PRÆSENTATION 📢 5 F A C T S om Nicolò 🕺🏻
1. Nicolò er den ægte vare fra Italien 🇮🇹 og har dog ALDRIG lavet en pizza i sit liv! 😝🍕
2) Som ung troede han, at han kun skulle spille fodbold ⚽️, og faktisk spillede han både fodbold og dansede konkurrencer i 7 år på én og samme tid! 😱🕺🏻⚽️
3) MEN han besluttede sig for at flytte til Danmark, som 16-årig for at følge sin dansedrøm! 🪂😯
4) Nicolò startede til dans, da han var 8 år gammel i Italien, fordi han så sin søster øve sig og ville gerne kopiere hende 🤓👫
4) Han er en enorm positiv, udadvendt og munter person, som spreder en masse forfriskende latinsk energi! THE REAL DEAL AMICO 🍕🍝🇮🇹👏
Læn jer trygt tilbage i Nicolòs varme latinske favn, når han kommer til at undervise i LATIN FIT MIX og får jer til at svede og igen hver mandag på Tropica kl. 18:00-18:50!!! 🙌🙌😱😍😍😍😍🍝
START NÅR SOM HELST!
Book en gratis prøvetime her ➡️ https://tropicadance.as.me/schedule.php
Nicolò glæder sig til at møde jer 🥳🥳🥳👏

AFROBEATS - April Fools Party @ CasaV58 | Aarhus | Denmark
AFROBEATS – April Fools Party
apr 1 kl. 22:00 – 22:00
Arrangør: CasaV58
CasaV58
AFROBEATS - April Fools Party @ CasaV58 | Aarhus | Denmark

Afrobeats April Fools

All lovers of Afrobeats here we go again!!

1th of April is time for fun and pranks, almost anything is allowed as long as we are nice to each other!
Come join the party! Fun guarantee!!

For running the best music all night we have the one and only Mwakenya keeping up with the best of Afrobeats – but not only Afrobeats also Amapiano, Reaggaetón, RnB and Dancehall… and so muchhhhh more.

Resident dj:
MWAKENYA

ENTRANCE FEE 80,- kr. incl. wardrobe
ENTRANCE before 11 p.m 60,- kr.
STUDENTS 60,- kr.

Follow our updates for nice surprises to come!!

Order your table now, don’t hesitate!
26206546(SMS ONLY)

apr
2
søn
Zouk øvedag for deltagere fra weekenden med Alex & Patrycja @ Eya Jensens Gade, 8240 Risskov, Danmark
Zouk øvedag for deltagere fra weekenden med Alex & Patrycja
apr 2 kl. 14:00 – 14:00
Arrangør: Zoukevents
Eya Jensens Gade, 8240 Risskov, Danmark
Zouk øvedag for deltagere fra weekenden med Alex & Patrycja @ Eya Jensens Gade, 8240 Risskov, Danmark

Zouk øvedag for deltagere fra weekenden med Alex & Patrycja🎉

Lad os opfriske og øve det vi lærte.
Der vil ikke være undervisning men der opfordres til, at man kigger videoer igennem fra zoukweekenden inden øvedagen og der vil ligeledes stilles en computer op, hvor man kan se på nogen af videoerne med Alex og Patrycja/Nina/Sofie/Connie.
Og så er det ellers bare at danse, øve og hjælpe hinanden🕺💃🥰

Vi slutter senest kl 18 og håber på et godt zoukprogram til Bailatina.

Pris: 25 kr. som betales på mobilepay 61660396 før eller ved ankomst.

Adresse: Eya Jensens Gade 54, 8240 Risskov

apr
6
tors
Silent Fuldmåne Groove med fingerlys @ Risskov Strandpark | Risskov | Denmark
Silent Fuldmåne Groove med fingerlys
apr 6 kl. 20:30 – 22:00
Arrangør: Groove med Rikke
Risskov Strandpark
Silent Fuldmåne Groove med fingerlys @ Risskov Strandpark | Risskov | Denmark

Lad os sammen danse solen ned og månen op med fingerlys på fingrene🌟

Silent Groove er simpel guidet dans musik i alle genrer, vi skal ikke gå til højre og venstre eller stå på rækker.

“Silent” betyder, at vi alle har høretelefoner på, hvor du kan høre min stemme og musikken og frit bevæge dig rundt på din egen unikke måde – du kan ikke gøre det forkert og du bestemmer selv hvor høj musikken skal være.

Silent Groove handler ikke om hvordan det ser ud, når vi danser men om at have det godt i sin krop, nyde musikken, bevægelsen og naturen omkring dig.

Jeg pynter som sædvanligt op med lyskæder, sørger for høretelefoner og fingerlys til alle.

Alle mellem 14 og 100 år er velkommen til at danse med.

PRIS & TILMELDING
140 kr.
Hvis du går på et af mine hold eller er medlem af Foreningen Danmark Danser, er prisen 110 kr.
Du kan betale via mobilepay 962828 (Groove med Rikke) eller med kontanter.

Tryk gerne “deltager” på begivenheden, så du får en notifikation, hvis jeg slår eventuelle ændringer op.
Hvis vejret mod forhindring skulle være meget meget dårligt, slår jeg en evt. aflysning op i begivenheden.
Eventet bliver kun gennemført ved minimum 15 BETALTE tilmeldinger.
(Hvis du har betalt og eventet mod forventning bliver aflyst, så får du selvfølgelig dine penge igen)
Hvis du har tilmeldt dig, men bliver forhindret i at deltage så er du velkommen til at sælge/forære din plads til en anden, du kan ikke få refunderet pengene eller bytte med et andet event.

MEDBRING:
Vandflaske
Lag-på-lag tøj efter vejrforhold
Tæppe eller stor varm jakke til at pakke dig ind i under afspændingen
Hvis det regner så tag gerne et regnslag eller regnfrakke med hætte på. (Hvis du ikke har et kan du låne af mig)

Skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål til noget på messenger eller sms 30565058🙂

Jeg glæder mig til at danse med dig under månen🎧🎵🌕

Danseglade smil fra Rikke

PS. Husk at tisse af inden du tar afsted, da der ikke er toiletter til rådighed.
PPS. Parker ved Letbanestoppet – HUSK at stille parkeringsskiven.
PPS. Vidste du at du kan hyre mig til at komme ud til dit næste firmaevent, fødselsdag, polterabend, bryllup, festival eller andet arrangement

apr
7
fre
Taxi Dance Friday w. ALH @ Domen | Aarhus | Denmark
Taxi Dance Friday w. ALH
apr 7 kl. 19:00 – 21:45
Domen
Taxi Dance Friday w. ALH @ Domen | Aarhus | Denmark

🚕 19.00-19.30 Taster Introduction to Lindy Hop
🚕 19.30-21.45 Jazz Music and Social Dancing
🚕 21.45-22.00 Cool Down and Pack Up

Concept of Taxi Dance:
Taxi dancers are usually the ones who have been dancing for a while. Taxi dancers are responsible for dancing with everyone: the shy one, who is standing by the wall, or the curious one, who is already tapping the foot. Aarhus Lindy Hoppers will take the responsibility to be taxi dancers for this evening.

Everyone is welcome to be a part of it. No previous experience is required. Come and invite your friends. We will do our best to include everyone as much as we can so that all of us can enjoy the flow of swing music.

You can donate 20 DKK during the event to cover cleaning expenses for this beautiful location (MobilePay or cash)

Have warmer clothes with you if you are not planning to dance.